Lottie Sjöholm Samuelsson

  • Legitimerad psykolog och Legitimerad Psykoterapeut
  • Handledare i psykoterapi enligt UHÄ
  • Psykoterapi och Företags handledning

Lottie är ackrediterad för PDT inom Region Skåne, och har varit aktiv Psykoterapeut i över 20 år, och arbetar också med inredning och utveckling av små hotell.