Björn Samuelsson

  • Företagare
  • Konsult
  • VD
  • Bygg- och fastighetsbranschen samt hotell och restaurant

Björn har varit verksam inom näringslivet i mer än 50 år och har mångårig erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt hotell och restaurang såväl i Sverige som i Europa.

Björn har varit egen företagare, konsult, VD - även i börsnoterade bolag samt koncernchef. Vidare har Björn har även arbetat med företagsöverlåtelser och är en av de som startade Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, och har arbetat som styrelsemedlem i flera företag bl a i bank, där han också arbetat med problemkrediter.

Björn har också haft uppdrag som senior advicer åt VD i företag i Sverige och de baltiska staterna.

Ytterligare, är Björn innehavare av Boverkets Certifikat Kontrollansvarig Behörighet K och fyller kraven i 10 kap, 9.1 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga. Baserat på teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete, kunskap om bygglagstiftning och lämplighet för uppgiften.