BJÖRN SAMUELSSON

BJÖRN SAMUELSSON

 

Björn har varit verksam inom näringslivet i mer än 50 år och har mångårig erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt hotell och restaurang såväl i Sverige som i Europa.

 

Björn har varit egen företagare, konsult, VD - även i börsnoterade bolag samt koncernchef. Vidare har Björn har även arbetat med företagsöverlåtelser och är en av de som startade Sveriges Företagsmäklares Riksförbund, och har arbetat som styrelsemedlem i flera företag bl a i bank, där han också arbetat med problemkrediter.

 

Björn har också haft uppdrag som senior advicer åt VD i företag i Sverige och de baltiska staterna.

 

Ytterligare, är Björn innehavare av Boverkets Certifikat Kontrollansvarig Behörighet K och fyller kraven i 10 kap, 9.1 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga. Baserat på teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete, kunskap om bygglagstiftning och lämplighet för uppgiften.

 

 

KONTAKTA OSS

Möllelagevägen 6, Mölle, 260 42, Sweden

Tel: 46- 07-837-72-80

© Copyright 2018. All Rights Reserved.